_MG_9418.jpg _MG_9427.jpg _MG_9432.jpg _MG_9410_2.jpg _MG_9409_flip.jpg
HOME  |  CONTACT

annuleren

Bij annulering van de aanmelding gelden de volgende voorwaarden:

a. Bij annulering tot en met uiterlijk veertien werkdagen voor de examendatum worden geen kosten in rekening gebracht. Het betaalde bedrag wordt volledig gerestitueerd.

b. Bij annulering binnen dertien werkdagen voor de geboekte examendatum is geen sprake van restitutie. Dit geldt tevens wanneer de kandidaat niet op het examen verschijnt.

c. Wanneer de kandidaat om medische redenen geen examen kan doen, dient dit schriftelijk te worden meegedeeld aan het Hoofd examenbureau onder bijvoeging van de betreffende doktersverklaring. De brief en doktersverklaring dienen uiterlijk tien dagen na de dag van het betreffende examen door het examenbureau te zijn ontvangen. In dit geval wordt het examengeld gerestitueerd.

| | sitemap